Screen Shot 2018-11-22 at 18.08.43

Konservering

Vi utför konservering, konsolidering, fastlimning av flagnande färg och förgyllning på papper, duk, trä, puts, polykroma föremål, tavlor, möbler och interiörer.

thumbnail_Skadekartering Gröna rummet 2018-10-12

Dokumentering

Dokumentering är alltid en mycket viktig del av vårt arbete. Konserveringsrapport upprättas med fotografier tagna före, under och efter den utförda insatsen. Skador i detalj dokumenteras på digitala bilder i en skadekartering. Utförda åtgärder noteras på Åtgärdskarteringar. 

(Mögelangrepp i Siggebohyttan, på Övre kökets tak.)

Screen Shot 2018-11-22 at 18.44.49

Fotodokumentation

Vi fotograferar/dokumenterar i vanligt ljus, UV, UV luminescens samt ibland IR reflektografiska bilder. UV och UV-luminescens bilder kan ge information om senare lagningar & retuscheringar på föremålets yttre färgskikt. Även lokalisering av mikrobiell påväxt, mögelangrepp m.m. IR-reflektografisk fotografering kan ge information om underliggande skisser, övermålade detaljer vid muralmålningar och övriga polykroma färgskikt.

0159-Referenser.jpg

Rengöring/mögel sanering

Rengöring, avlägsnande av materialnedbrytande ytsmuts räknas som konserveringsåtgärd. Damm, övriga smutspartiklar samlar sig på interiörens väggar och valv samt på inventarier. Väggytor/material smutsas ner på olika sätt beroende på den relativa temperaturen de olika komponenter har. Detta kallas för termodifusion.

admin-ajax

Restaurering

Vi reducerar missfärgade, oxiderade ytbehandlingar på oljemålningar. Kompletterar materialförlust av underlag och förlorat färgskikt.

 

91-1-e1542878446877

Retuschering

Retuscherar/tonar in skador anpassad till föremålets ålder och uppdragets karaktär. Retuscher kan utföras från enkla nedtoningar av störande partier till helt integrerande retuscher.

admin-ajax (2)

Rantoering

Rantoering har tidigare förekommit som metod inom restaurering. Färgskikt flyttades då exempelvis från pannå till duk för att föregå framtida sprick bildning och spjälkning, men framförallt för att briljera 😉

 

Picture111

Guldmosaik

Vi utför mosaiker på väggar och golvytor. 

Screen Shot 2018-11-22 at 19.04.33

Förgyllning

Vi utför förgyllning interiört och exteriört med traditionella metoder.

 

Screen Shot 2018-11-22 at 18.51.53

Komplettering

När det är motiverat utförs kompletteringar på skulptur eller dekoration. 

Screen Shot 2018-11-22 at 19.54.03

Dekorativt - måleri

På beställning utför vi dekorativt måleri enligt önskemål. 

15.00

Skadeinventering

Vi utför skadeinventering, upprättande av åtgärdsförslag, vårdplan besiktningar, rådgivning, klimatundersökningar och föreläsningar.