Screen Shot 2018-11-22 at 18.08.43

Konservering

Vi utför konservering, konsolidering, fastlimning av flagnande färg och förgyllning på papper, duk, trä, puts och övrig polykroma föremål, möbler och interiörer.

thumbnail_Skadekartering Gröna rummet 2018-10-12

Dokumentering

Dokumentering är alltid en mycket viktig del av vårt arbete. Konserveringsrapport upprättas med fotografier tagna före, under och efter den utförda insatsen. Skador i detalj dokumenteras på digitala bilder i skadekartering. Utförda åtgärder noteras på Åtgärdskarteringar. 

(Mögelangrepp i Siggebohyttan, på Övre kökets tak.)

Screen Shot 2018-11-22 at 18.44.49

Fotodokumentation

Vi fotograferar/dokumenterar i vanligt ljus, UV, i UV luminescens samt genom IR reflektografiska bilder. UV och UV-luminescens bilder kan ge information om senare lagningar & retuscheringar på föremålets yttre färgskikt men även i lokalisering av mikrobiell påväxt, mögelangrepp m.m. IR-reflektografisk fotografering kan ge information om underliggande skisser, övermålade detaljer.

0159-Referenser.jpg

Rengöring/mögel sanering

Rengöring, avlägsnande av materialnedbrytande ytsmuts räknas som konserveringsåtgärd. Damm, övriga smutspartiklar samlar sig på interiörens väggar och valv samt på inventarier. Väggytor/material smutsas ner på olika sätt beroende på materialsammansättningen, den rådande relativa luftfuktigheten, temperaturen, uppvärmningssystemen, uppvärmningsrutiner osv. 

admin-ajax

Restaurering

Efter konserveringsinsatser utför vi olika restaureringsåtgärder, som anpassas till  aktuella objekt. Under restaurering kan djupare rengöring utföras, reducerering av  missfärgade, oxiderade ytbehandlingar, vid motiverade fall friläggning av övermålade partier

 

91-1-e1542878446877

Retuschering

Intoning, retuschering av skador ingår i flesta fall i restaureringsfasen. Metod och omfattning av retuscher bestäms i samråd med beställare, och myndigheter, men styrs huvudsakligen av föremålets ålder och rådande konservatoretiska regler.

Allt material  som använts under konserverings och restaureringsprocessen bör vara reversibla.

admin-ajax (2)

Flytt av muralmålningar

Vid motiverade fall (t.ex. rivning av väggar i samband med ombyggnaden av Örebro Konserthus) behöver väggfasta muralmålningar flyttas. ”Strappo, distacco” kallas tekniken, beroende på hur kraftiga skikt  som avlägsnas från väggen. Sammanlagt ca 12 m2 väggmålningar av konstnären Gunnar Torhamn monterades ner och applicerades på nya ramkonstruktioner.

 

Picture111

Ny konstnärlig utsmyckning

Som ”sista lösning” i restaureringssamanhang utför vi även konstnärliga projekt. I samband med en brand i Vintrosa kyrka, Örebro län totalförstördes altaruppsatsen och  Bengt Olof Käldes altarmosaik skadades svårt. Under restaurering av kyrkan utlystes en konstnärlig tävling, som vi vann. Vi fick arbeta med att ersätta och komplettera den befintliga 1700-tals interiören med ett nytt konstverk. 

Screen Shot 2018-11-22 at 19.04.33

Förgyllning

Vi utför förgyllning interiört och exteriört med traditionella metoder., innefattande matt- och blankförgyllning, lysterteknik osv.

 

Screen Shot 2018-11-22 at 18.51.53

Kompletteringens dilemma

Materialförlust kan hanteras och kompletteras på olika sätt. I motiverade fall bör kompletteringen vara, både i färg och form, så likt ursprungliga ytor som möjligt. 

Screen Shot 2018-11-22 at 19.54.03

Dekorativt - måleri

På beställning utför vi dekorationsmålningar, marmorering, ådring, figurativa kompositioner.

15.00

Åtgärdsförslag, undersökningar,projektering

Vi utför vårdplan besiktningar, rådgivning, klimatundersökningar och föreläsningar.  Skadeinventering och  åtgärdsförslag som man upprättar bruka ligga till grund till konserveringsuppdraget och prisförslaget, som i sin tur kan beställaren använda vid eventuell ansökning av bidrag hos Länsstyrelsen.

I samband med konserveringprojekt utförs rutinmässiga, mikroskopiska undersökningar. I motiverade fall utförs fördjupade pigmentanalys, bindemedelanalys i samarbete med bl. annat Hungarian University of fine Arts.