om oss

”Konservatorns arbete är det mest otacksamma man kan tänka sig. I bästa fall varken syns eller märks han. Om han tillför något ur egen fatabur hamnar han i förfalskarnas tvivelaktiga sällskap och om han gör ett dåligt arbete räknas han till de föraktliga konstförstörarnas skara.  Hans mästerskap förblir dolt medan hans eventuella otillräcklighet träder i dagen. Bedömningen av konservatorernas arbete är ännu mera godtycklig än när det gäller konstverk – och det vill inte säga litet.” -Max Friedländer

Närke Konservatorn AB bildades av Madelaine Villanyi och Gabor Pasztor 1994. Grundarna som även är äkta makar är Diplomerade Målerikonservatorer och utbildade i Budapest Ungern på Målerikonservators Institutet Konstakademin under åren 1986-1991. 

Efter utbildningen arbetade de bland annat på National Museet i Budapest. Gabor hade möjlighet att under en tid arbeta på National Galleri i London. 

1994 flyttade familjen med två barn tillbaka till Madelaines hemort utanför Örebro och bildade Närke Konservatorn AB. Sedan 1996 har vi samarbetat med Örebro Länsmuseum. 

Närke konservatorn utför konservering och restaurering av bemålade konstföremål, tavlor, skulpturer väggmålningar m.m. Våra beställare är Svenska kyrkan, museer, och privatpersoner. Tillsammans med stenkonservatorer tar vi även emot uppdrag inom stenkonservering. Vi utför förgyllningsarbeten både in- och utvändigt.