Referenser

Referenspersoner som har varit med vid bedömning och besiktningen av flertalet av våra arbeten:

 • Håkan Lindberg,
 • Hans-Peter Hedlund 1.e konservatorer,
 • Riksantikvarieämbetet, Avd. för måleri på trä.
 • Raoul Hjärtström, Landsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro.
 • Estrid Esbjörnson, Antikvarie, Länsmuseum i Örebro.
 • Magnus Josephsson 1-e antikvarie Sörmlands Länsmuseum.
 • Miklos Mojzer direktor av Szépmüvészeti Múzeum, Budapest.
 • Szentkirályi Miklós 1-e konservator Szépmüvészeti Múzeum, Budapest,
 • Martin Wyld 1-e konservator The Nattional Gallery, London.

 

Referensarbeten: 

 • Alsike kyrka i Uppland. Rengöring och konservering av väggmålningar, samt retuschering av bänkarna.
 • Lagga kyrka  i Uppland. Rengöring och konservering av väggmålningar, samt retuschering av bänkarna, altaruppsats mm.
 • Hedemora kyrka,  Rengöring och konservering av väggmålningar, epitafier, altaruppsats, retuschering av bänkarna mm.
 • Stigtomta kyrka, Södermanland. Konservering och rengöring av väggmålningar.
 • Halla kyrka, Södermanland: Rengöring och konservering av väggmålningar,
 • Almby kyrka  i Örebro. Rengöring och konservering av väggmålningar, epitafier
 • Kyrksalen (Utställning av medeltida konstföremål i Örebro länsmuseum) Konservering och rengöring av medeltida altaruppsatser och skulpturer.
 • Riddarsalen i Stora Sundby slott.  Renovering av fuktskadade takmålningar, på gyllenläder tapeter och på ljuskronorna som orsakats av läckage i taket i 1995.
 • Orgelfasaden i Västerås domkyrka. Rengöring av orgelfasaden samt  valvet ovanför denna.
 • Kungsstugan Örebro. Konservering av 1500-tals lim -oljefärgsmålningar. Konservering av altaruppsats , predikstol etc. i samband med inre renoveringar.
 • Alsike kyrka
 • Axbergs kyrka
 • Bergs kyrka
 • Ekeby kyrka
 • Ervalla kyrka
 • Greve kyrka
 • Hammars kyrka
 • Hovsta kyrka
 • Katrineholms kyrka
 • Lagga kyrka
 • Nysunds kyrka
 • Vintrosa kyrka
 • Vingåker kyrka
 • Bälinge kyrka
 • Karlslund herrgård,